سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

گفت: فساد که همه جا را برداشته از بالا تا پایین

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵

زهرا م.:
با دستان دستبند زده بر روی نیمکت دادسرا نشسته بودیم حسابی تهدیدمان کردند که اگر بخواهید با یکدیگر صحبت کنید شما را به بازداشتگاه می فرستیم.در این اثنی زهرا عزیز محمدی هم به همه جا سرک می کشید. به شعبه می رفت بعد خارج می شد در راهرو قدم می زد، با همکاران نیروی انتظامی گپ می زدو … خلاصه همه جا بود. یکی از ماموران نیروی انتظامی به نزدیک ما آمد و پرسید شما کارمندان و حقوق بگیران انجمنتان هستید؟ پاسخ دادیم نه، ما عضو انجمن هستیم. گفت شما را چرا اینجا آورده اند؟ گفتیم چون انجمن فرویدی فساد را در این مملکت رسوا می کند. چشمانش گرد شد و گفت برای همین؟ او جمله ای با چنین مضمونی گفت: فساد که همه جا را برداشته از بالا تا پایین. لازم به ذکر است در ۲۶ خرداد مامورانی که ما را از قرارگاه وزراء به دادسرا آوردند نیروهای جدیدی بودند آنقدر در مورد اعضای انجمن فرویدی بد و بیراه گفته بودند که ذهنیت خاصی در مورد اعضا داشتند.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24618

  تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۰۵