پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سور مقصور کاسبان روان

گلدکوئیست (۲)

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳

دیدگاه خانم ماندانا در مورد کاسبان روان

 

گلد کوئیست ها

همیشه همیشه همیشه بر همان اصل استوار هستند:
بهره برداری از طمع آدم ها برای یک شبه به مقصود رسیدن.
در گلد کوئیست اصلی: یک شبه ثروتمند شدن
در “گروه فرویدی تهران”: ۳ ماهه -از طریق تلفن- روانکاو شدن

 

اما…

 

اما فقط در ایران است که صنار سه شاهی پول خرد ته جیب آدم ها ارزشش بیشتر از روح و روان آنهاست.
در مورد اول “مقامات ذیصلاح” برای مداخله کردن لحظه ای درنگ نمی کنند.
در مورد دوم سالن همایش های مجانی در اختیارشان قرار می دهند… آن هم با پا در میانی معاون شهردار منطقه ۲ تهران!!!

 

والبته…

 

والبته فقط در ایران است که قورخانه چی می تواند روزها و هفته های متوالی پایش را در بیمارستان رازی نگذارد ولی هرماه هرماه هرماه حقوقش را بدون کم و کاست دریافت کند.
فکر می کنید آقای دکتر خدائی رئیس این بیمارستان از این موضوع بی اطلاع است؟
آنوقت توقع دارید که یک چنین شخصی به طمع نیفتد که وزیر اعظم یک تشکیلات گلد کوئیستی بنام “گروه فرویدی تهران” شود؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=7350

  تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۳، ساعت: 15:23