سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

از گهر همایونپور همانقدر خبری بود که از بیل کلینتون!!

سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

سمیه ر:

 
مطلب «نقشه های «مافیای روان» برای دکتر میترا کدیور»* را که امروز برایمان ایمیل شد، می خواندم.

مطالب «انجمن روانکاوان سایکوتیک» که در تاریخ ۱۹ دی ۹۳ در سایت انجمن چاپ شده بود حالا بسیار خنده دار به نظر می رسد. بخصوص این قسمت که “جالب تر آنکه بزرگتر این افراد هم هیچگونه مراقبتی از آنها نکرده و با کتک خوردن بچه مرشد ها هم داستان شده است”…

یاد این افتادم که در دادگاه مهدی محمدی و رسول قورخانه چی موش شده بودند و خودشان از یک شهر دیگر (اراک فکر می کنم) وکیل گرفته بودند و از گهر همایونپور همانقدر خبری بود که از بیل کلینتون!!
فقط هر ۲ دقیقه یک بار می گفتند ما مقصر نبودیم. آمرمان گفت که چنان کردیم.

نوبت به خندیدن به یاوه های پنهان و پیدای صنعتی هم خواهد رسید. و گریست بر ویرانیهایی که بر مردم ایران، بر زامبی های تولید شده، بر خاک و فرهنگ این سرزمین روا داشته. از این پدر مافیای روان خیلی ها مستقیم و غیرمستقیم خاطره دارند. صدای گریه/ خنده از خیلی جاها بلند خواهد شد.
به امید آن روز.

 

* https://freudianassociation.org/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=19633

  تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ساعت: ۲۳:۱۹