سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سیرک های ادواری محمد صنعتی

گوئی سیرک های محمد صنعتی را توصیف می کند

روشنگری
 

مردان و بانوانی که به نام کارهای فرهنگی، پژوهشی و ایران دوستانه رفتار سبک و غیر متعارف با جنس مخالف دارند به هیچ روی، به هیچ روی و به هیچ روی پیوندی با ایران منشان و ایران پرستان راستین ندارند.
 

از ایشان دوری کنید زیرا پیامدهای آن بسیار آزارنده خواهد بود. از ایران و ایران پژوهی دلزده تان خواهند کرد. حتی برخی از ایشان ایرانستیزانی هستند که جامه ایران دوست به تن کرده اند و اتفاقا نیت شان هم دلزده کردن مردم از تاریخ و فرهنگ ایران است.
 

به نام ایران پژوهی نشست برگزار می کنند، کلاس تشکیل می دهند، گروه تلگرامی درست می کنند و… که به همه چیز همانند و شبیه است جز ایران پژوهی
 

ایشان به بهانه کارهای فرهنگی و پژوهشی فقط به دنبال خوشگذرانی هستند. بگونه چندش آوری قربان صدقه یکدیگر می روند.
 

هرگز منکر آشنایی خردمندانه و ازدواج های سالم فرهنگی نیستیم حتی آن را هم درست و زیبا می دانیم. بیک (اما) این با هوسبازی، خوشگذارانی، دنبال زن و مرد همسر دار رفتن و با احساس پسران و دختران با صداقت بازی کردن بسیار فرق می کند.
 

ایران منشی چارچوب دارد. هر کس از این چارچوب بیرون آمد حتی اگر استاد بزرگی هم بود رهایش کنید. پایه، بنیاد و شالوده ایران منشی خوی و اخلاق آزاد منشی، آزرم و مهرورزی راستین است.
 

فر ایران همواره پیروز است.
 

گروه فرهنگی و پژوهشی ایران ویج در راستای خردورزی و در برابر احساس گرایی
 

منبع: @IRANVEJ


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=52237

  تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۹، ساعت: 14:51