چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

گوهر جام جم از کان جهان دگرست

تو تمنا ز گل کوزه‌گران می‌داری!

پنج شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۴

گرگلی سارسعدلوبچاقچی:

 
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام ادب
بنگاه‌های ازدواج(۱)!:
اولین بار اصطلاح «بنگاههای ازدواج» رو از سی دی پنجشنبه های فرویدی ،از زبان خانم دکتر کدیور شنیدم …
قدیما دو نفر که به هم میرسیدند ،یکی به دیگری میگفت:
حال و احوالت چطوره؟
این سوءال و جوابش برآ طرفین معنای خاص خودش رو داشت؛
ممکن بود که یکیشون مثلا یکی از این جوابها رو بدهد:
حالم خوبه ولی احوالم بده!
حالم بده ولی احوالم خوبه!
و…
منظور از «حال»عالم درون و آرامش فردبود؛

منظور از «احوال »دنیای بیرون و آسایش فرد بود(امکانات رفاهی،همسر،فرزند،دیگران و..)
خلاصه اینکه تفاوت قائل بودند بین عالم درون ودنیای بیرون(حال برآ خودش بود واحوال برآ خودش).
ولی امروزه «بنگاه‌های ازداوج» میخواهند با راست و ریس کردن احول فرد!حال فرد رو خوب کنند!
تفاوت بین عالم درون با دنیای بیرون(دنیای عناصر وماده و..)رو حافظ بخوبی در این بیت بیان فرموده:
گوهر جام جم از کان جهان دگرست
تو تمنا زگل کوزه گران می داری!
(درک ونظر این شاگرد این است که در اکثر مکاتب،آنچه حال فرد رارو به خوبی و آرامش درونی می برد،خودشناسی وسلوک وتربیت نفس توسط مربیان وراهنمایان حقیقی ست که خود طی طریق کرده اندو…)
با سپاس
گرگلی سارسعدلو بچاقچی
از کویر سیرجان(استان کرمان)
۱۷ دیماه ۱۳۹۴


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=17421

  تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۴، ساعت: 23:14