یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

گیرم که خلق را به فریبت فریفتی

شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵

سوده ص:
قابل توجه پیروان مسلک حق کشی و تضییع حقوق دیگران!
گیرم که خلق را به فریبت فریفتی با دست انتقام طبیعت چه می کنی؟
حتی اگر مثل اسرائیل از حمایت بزرگترین قدرت جهان هم برخوردار باشید باز هم از فشار افکار عمومی، سازمانهای مردم نهاد و نظرات سایر ملت ها در امان نخواهید بود. حمایت باند مافیای روان که عددی نیست.
یونسکو: مسجدالاقصی فقط متعلق به مسلمانان است (۱)
سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل (یونسکو) تاکید کرد که هیچ ارتباط دینی میان مسجدالاقصی در شهر قدس اشغالی با یهودیان وجود ندارد و قدس مکانی مقدس تنها برای مسلمانان است.
(۱)
http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2016\10\10-14\22-07-33.htm&storytitle=%ED%E6%E4%D3%DF%E6:%20%E3%D3%CC%CF%C7%E1%C7%DE%D5%ED%20%DD%DE%D8%20%E3%CA%DA%E1%DE%20%C8%E5%20%E3%D3%E1%E3%C7%E4%C7%E4%20%C7%D3%CA


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=27497

  تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۵، ساعت: 13:33