دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

یا اینکه اولی حرف خودتان است بر اساس چیزی که با چشمانتان دیدید و دومی دستوری که دریافت کردید؟

چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵

م.م:
آقای بازپرس دادسرای جرائم پزشکی مدام به خانم معاون دادستان میگفت اینها تحصیل کرده اند، اینها همه شان تحصیل کرده اند. آقای بازپرس وقتی داشتید برای ما قرار صادر میکردید آن هم به اتهام اخلال در نظم عمومی و تخریب اموال دادسرا ما ناگهان تبدیل شدیم به مشتی اوباش که چنین کارهایی ازشان سر میزند؟ یا اینکه اولی حرف خودتان است بر اساس چیزی که با چشمانتان دیدید دومی دستوری که دریافت کردید؟ آنوقت شما که مدام میگفتی قانون یاد من ندهید، بفرمایید برای قاضی ای که بر اساس شواهدی که خودش می بیند قضاوت نمیکند بلکه بر اساس دستوری که میگیرید، حکم چیست؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24025

  تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۲۲:۵۳