سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

یا این که اگر شخصیت حقوقی اینجانب ذکر می شد خود بخود آن دادستانی محترم صلاحیت رسیدگی به شکایت را از دست می داد؟

پنج شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵

راحله ع.:
«در سند شماره ۳ که نامه ای با امضای آقای دکتر فتاحی دادستان انتظامی محترم نظام پزشکی تهران بزرگ خطاب به آقای دکتر جلیلی نوشته شده و به تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ و به شماره ۱۷۴۵۱۴۶۱۴۶۲ می باشد سمت ایشان به عنوان “رئیس محترم انجمن روان پزشکان ایران” ذکر می شود ولی وقتی همین مقام محترم دادستان به تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ نامه ای خطاب به اینجانب به شماره ۱۷۴۵۱۴۶۳۰۲ مرقوم می نمایند از ذکر عنوان اینجانب “رئیس هیات مدیره انجمن فرویدی” خودداری می فرمایند! مگر نه اینست که شکایت آقای دکتر جلیلی “در خصوص اقدامات انجمن فرویدی” است؟!!! (سند شماره ۴ نامه آقای دکتر جلیلی خطاب به آقای دکتر فتاحی به تاریخ ۹۴/۱/۲۰ و به شماره ۷۷۳۱۲۷۵). آیا فقط آقای دکتر جلیلی دارای شخصیت حقوقی هستند و نه دکتر میترا کدیور؟ یا این که اگر شخصیت حقوقی اینجانب ذکر می شد خود بخود آن دادستانی محترم صلاحیت رسیدگی به شکایت را از دست می داد؟ این دقیقاً سوالی بود که اینجانب از دادیار محترم پرسیدم ولی ایشان در گزارش خود از جلسه دادرسی (سند شماره ۶) آورده اند که من در مورد انجمن فرویدی حاضر به پاسخ نشده ام!»

https://freudianassociation.org/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%af%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%ac/

چقدر سناریو تکراری است، در دادسرای جرایم پزشکی هم فقط می خواستند دکتر کدیور را به عنوان فقط پزشک پیش بازپرس ببرند و انگار که نه انجمن فرویدی وجود دارد و نه ایشان دارای یک شخصیت حقوقی هستند به عنوان ریاست انجمن فرویدی! و همچنین نه هیات مدیره انجمن را در نظر گرفتند و نه اعضای انجمن که همگی با هم کلیت سازمان مردم نهاد انجمن فرویدی را شکل می دهند.
و نه اصلاً فهمی از این قضیه داشتند که مرکز روانکاوی آفریقا، «یکی از ارکان انجمن فرویدی است» و بنابراین باید در خصوص این مرکز با انجمن فرویدی، ریاست آن، اعضای هیات مدیره و اعضای انجمن صحبت کرد نه با شخص خانم دکتر کدیور به عنوان پزشک!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24174

  تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۱۳