یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

یعنی اینها بعد از اینکه ما را به قید کفالت آزاد کرده اند افتاده اند به جان در و دیوار دادسرا؟!

چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵

م.م:
دادستان جرائم پزشکی، آقای ذبیح زاده در جلسه اش با خانواده های اعضای انجمن فرویدی گفته بود اینها تخریب اموال عمومی کرده اند و پارتیشنهای ما را شکانده اند. شخصی که برای تامین قرار کفالت من به دادسرا آمده بود چندین بار از من پرسید پس شما چی را شکانده اید یا خراب کرده اید؟ من که نه موقع ورود به دادسرا خرابی ای دیدم نه موقع خروج از دادسرا.
یعنی اینها بعد از اینکه ما را به قید کفالت آزاد کرده اند افتاده اند به جان در و دیوار دادسرا؟ اول برای ما قرار صادر کردند بعد ما را به قید کفالت آزاد کردند بعد مدارکش را جور کردند. یاد انجمن روانشناسی ایران افتادم و انتخاباتشان:

«اول انتخابات برگزار کردیم، بعد عضویت شرکت‌کنندگان را کنترل کردیم و دست آخر هم سامانه عضوگیری را راه انداختیم!!!
اولاً من دیگ تو را پس دادم، ثانیاً دیگ تو سوراخ بود، ثالثاً تو اصلاً دیگی به من امانت ندادی!!!»


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24022

  تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۲۲:۵۱