سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

یعنی دکتر کدیور در فاصله ۲۴ اسفند تا ۱۴ فروردین ضامن لازم می شد؟!؟! شما بخوانید شاکی خصوصی جور می شد؟!

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵

مهدیه مرادپور آرانی:
نماینده حقوقی انجمن فرویدی در تاریخ ۲۴ اسفند۹۴ همراه با مدارکی به دفتر شعبه دو بازپرسی مراجعه کرده بود. بازپرس گفته بود: من لایحه شما را خواندم برای سرپرست مجتمع هم یک گزارش تهیه کردم که چند نفر آمده بودید و ایشان هم صورتجلسه کرد. از شما چیزی نمی گیرم! به خانم دکتر بگویید همان وقت بیایند با یک ضامن که کارمند رسمی دولت باشد با فیش حقوقی و کارت ملی یا کسی با جواز کسب یا یکی از همکارانشان با مدارک کامل!
پس سید جواد ذبیح زاده یا همان سرپرست دادسرای جرائم پزشکی از همان اسفند ماه ۹۴ از محتویات پرونده ما باخبر بوده!
چرا باید دکتر کدیور با یک ضامن می رفت؟ مگر چه اتهامی ثابت شده بود؟!
ظاهرا فقط عزیزمحمدی نیست که به کامران منش وعده داده مرکز روانکاوی تهران( آفریقا) را پلمب خواهد کرد شاید بازپرس کیانی و قاضی ذبیح زاده نیز به کسانی وعده هایی داده اند!
و ۲۵ خرداد ۹۵ ادامه همان ماجراست…
و بدین ترتیب مفهوم دادگاه “عدل اسلامی”! را هم فهمیدیم.
بالاخره باید آشکار می شد که در پشت پرده این مافیایی بازی ها چه خبر است:
شنیـدم گوســـفـندی را بزرگـــی
رهانید از دهان و دست گـرگی
شبانگه کارد بر حلقش بـمـــالید
روان گوســـفند از وی بنــالید
که از چنگال گـرگم در ربودی
چو دیدم عاقبت گـرگم تو بودی
“سعدی”


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24849

  تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۴۰