دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!، روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان

یعنی رفعتیان بشینه تماشا کنه که تورج در ۳۵ متر جا انستیتو بزنه؟!!!

چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۵

راحله ع.:
این قسمتی از رزومه سارا اشراقیه:

I have been studying in Psychoanalysis private institute in Iran since 2009. and have been working in private practice since 2013. I attended Melbourne institute for psychoanalysis models of the mind and theory to practice.
Psychoanalytic Psychotherapist
Dr Abdi Rafatian’s institute for psychoanalysis

بعد از مرکز مشاوره تورج مرادی و مرکز مشاوره نهاله مشتاق، این دفعه چشم مون به جمال مطب عبدالحسین رفعتیان روشن شد که این یکی هم یکهویی تبدیل به انستیتو!!! خصوصی شده است!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=29540

  تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۳:۲۱