چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، وزارت بهداشت

یعنی محض رضای خدا و برای حفظ آبرو هفتصد نفرشان را نتوانستید دور هم جمع کنید؟!؟!

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵

م.م:
«انجمن علمی روانپزشکان ایران انجمن علمی، باسابقه و تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و بر طبق اساسنامه در امور علمی، پژوهشی، فنی و تخصصی رشته مربوطه فعالیت می نماید و بیش از یک هزار نفر از روانپزشکان، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و اساتید صاحب نام رشته در انجمن مورد اشاره فعالیت دارند و به عنوان یکی از مراجع علمی مورد مشورت این دبیرخانه و سایر معاونت های ستادی وزارتخانه در امور علمی و تخصصی رشته روانپزشکی مطرح می باشد»*

آقای استقامتی وقتی این جماعت کنگره جعلی برگزارکن وقت و بی وقت و بدون تنفس در کانال تلگرامیشان «طلب استمداد» میکردند و «آتیش به مالشون میزدند» آن «بیش از یک هزار نفر» اعضای شما کجا بودند؟ یعنی محض رضای خدا و برای حفظ آبرو هفتصد نفرشان را نتوانستید دور هم جمع کنید تا کنگره ای بین المللی با ۶۰ درصد ظرفیت خالی برگزار نشود؟! همین کنگره بس که نشان داد اگر آن انجمن شما ده هزار نفر هم باشد سیاهی لشگرید و بس…

*
https://freudianassociation.org/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ba%db%8c/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=28604

  تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۱۱