دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:باز نشر

یکی از ماموران آنجا به یکی از اعضای انجمن فرویدی گفت شما از همکاران هستید؟!!!

دوشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۵

مرجان م.:
در قرارگاه وزراء اصلا نمی دانستند چرا ما را به آنجا برده اند. یکی از ماموران آنجا به یکی از اعضای انجمن فرویدی گفت شما از همکاران هستید؟!!! این یعنی چی جناب بازپرس؟!
و جالب این بود که قبل از اینکه به ما تفهیم اتهام بشه برای ما قرار بازداشت صادر شده بود!
جناب رییس قوه قضاییه آیا این پایبندی بازپرسهای شما به قانون این مملکت اسلامی است؟ آیا آیین دادرسی کیفری این را می گوید؟
«قانون» را برای که نوشته اید مردان مجلس؟!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=45612

  تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۷، ساعت: ۰۹:۳۴