چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

یکی از نسوان نیروی انتظامی گفت «من که باور نمی کنم، چه قانونی؟»

یکشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۶

الهام.ف:
در تمام مدتی که در دادسرا با ما چنین رفتاری داشتند و نیروی انتطامی و لباس شخصی ها ما را ضرب و شتم می کردند بارهااز دکتر کدیور می شنیدم که به آنها می گفت:«باید جواب این کارهایتان را بدهید، مملکت قانون دارد. این طوری نیست که هر کاری دلتان خواست بکنید. باید جواب کارتان را پس بدهید، این مملکت قانون دارد».
وقتی در ون نیروی انتظامی نشسته بودیم و یک بار دیگر این جمله را دکتر کدیور گفت یکی از نسوان نیروی انتظامی گفت «من که باور نمی کنم، چه قانونی؟».
دکتر کدیور گفت «مطمئنم که باور نمی کنی اگر باور می کردی با مردم این طور رفتار نمی کردی؟ ولی خواهی دید که برای این کارهایتان باید جواب پس بدهید».

حالا منتظرم برای روز پاسخگویی که من هم عمیقا باور کنم که این مملکت قانون دارد، درست مثل دکتر کدیور.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=40091

  تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت: ۰۹:۵۶