سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:English، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، کمپین اطلاع رسانی «فروید در ایران»، مافياي روان

یکی دیگر از یاران لومپن همایون پور، این بار در IPA‌ی لومپن پرور!

———- Forwarded message ———-
From: Mansoureh Ardeshirzadeh <XXXXXXXXXX>
Date: Thu, Jun 1, 2017 at 10:51 PM
Subject: جواب دوم چارلز موست / Fw: Re: Have you been fooled or are you in the plot, Mr. President
To: Secretary Freudian Association <freudianassociation.s1@gmail. com>

 

با سلام و احترام 
.چارلز موست این جواب را مجدد فرستاده است
با سپاس
اردشیرزاده
—– Forwarded Message —–
From: Dr. Charles J. Most <cjmpsyd@aol.com>
To: Mansoureh Ardeshirzadeh <XXXXXXXXXX>
Sent: Thursday, June 1, 2017, 1:51:19 PM EDT
Subject: Re: Have you been fooled or are you in the plot, Mr. President

 

go fuck yourself asshole

 

 

—–Original Message—–

From: Mansoureh Ardeshirzadeh <XXXXXXXXXX>

To: president <president@ipa.org.uk>; dott.stefano.bolognini <dott.stefano.bolognini@gmail. com>; bassaj <bassaj@aol.com>; baumc <baumc@wustl.edu>; bdgpsych <bdgpsych@aol.com>; dbender3 <dbender3@tulane.edu>; bender.donna <bender.donna@gmail.com>; bfsabbeth <bfsabbeth@aol.com>; bhsaidel <bhsaidel@aol.com>; billieviolette <billieviolette@gmail.com>; biscomdx <biscomdx@aol.com>; bwspanbock <bwspanbock@gmail.com>; rsalzman <rsalzman@wwnorton.com>; canwetalk2 <canwetalk2@gmail.com>; carrerephd <carrerephd@gmail.com>; cellman174 <cellman174@aol.com>; cfbchase <cfbchase@verizon.net>; cfeigelson84 <cfeigelson84@gmail.com>; christic <christic@newschool.edu>; cmaruccia <cmaruccia@yahoo.com>; cjmpsyd <cjmpsyd@aol.com>; charlep <charlep@aol.com>

Cc: kristeva1612 <kristeva1612@aol.com>; elisabeth.roudinesco <elisabeth.roudinesco@gmail. com>; s.mijollamellor <s.mijollamellor@gmail.com>; discourseunit <discourseunit@gmail.com>; benslama <benslama@paris7.jussieu.fr>; thierry.savatier <thierry.savatier@orange.fr>; michel.rotfus <michel.rotfus@orange.fr>; g.homayounpour <g.homayounpour@gmail.com>; siamak.movahedi <siamak.movahedi@umb.edu>; cpukconference <cpukconference@gmail.com>; info <info@istitutoitalianoprivacy. org>; Bob Rovner <bobrovner@comcast.net>

Sent: Thu, Jun 1, 2017 12:28 pm

Subject: Have you been fooled or are you in the plot, Mr. President

 

Claimed “Dad” of Gohar Homayounpour dies mysteriously at the same time as…
 
The only “Gohar Homayounpour” whose records exist in USA is 57 years old!!!
Gohar Homayounpour’s email to Jacques-Alain Miller
  
 
 
———- Forwarded message ———-
From: marjan mashhadi <XXXXXXXXXX>
Date: Fri, Jun 2, 2017 at 7:51 PM
Subject: Fw: go fuck yourself asshole
To: “freudianassociation.s1@gmail.com” <freudianassociation.s1@gmail.com>

 
با درود و احترام
این پاسخ از طرف موست برای من آمد.
با احترام
مشهدی
On Friday, June 2, 2017 7:45 PM, Dr. Charles J. Most <cjmpsyd@aol.com> wrote:
 
shut up or I’ll slap your father’s dick out of your mouth.  —–Original Message—–

From: marjan mashhadi <XXXXXXXXXX>

To: cjmpsyd <cjmpsyd@aol.com>

Sent: Fri, Jun 2, 2017 11:05 am

Subject: go fuck yourself asshole


 
 
—– Forwarded Message —–
From: Dr. Charles J. Most <cjmpsyd@aol.com>
To: Mansoureh Ardeshirzadeh <XXXXXXXXXX>
Sent: Thursday, June 1, 2017, 1:51:19 PM EDT
Subject: Re: Have you been fooled or are you in the plot, Mr. President
 
go fuck yourself asshole

 
—–Original Message—–

From: Mansoureh Ardeshirzadeh <souriard@yahoo.com>

To: president <president@ipa.org.uk>; dott.stefano.bolognini <dott.stefano.bolognini@gmail. com>; bassaj <bassaj@aol.com>; baumc <baumc@wustl.edu>; bdgpsych <bdgpsych@aol.com>; dbender3 <dbender3@tulane.edu>; bender.donna <bender.donna@gmail.com>; bfsabbeth <bfsabbeth@aol.com>; bhsaidel <bhsaidel@aol.com>; billieviolette <billieviolette@gmail.com>; biscomdx <biscomdx@aol.com>; bwspanbock <bwspanbock@gmail.com>; rsalzman <rsalzman@wwnorton.com>; canwetalk2 <canwetalk2@gmail.com>; carrerephd <carrerephd@gmail.com>; cellman174 <cellman174@aol.com>; cfbchase <cfbchase@verizon.net>; cfeigelson84 <cfeigelson84@gmail.com>; christic <christic@newschool.edu>; cmaruccia <cmaruccia@yahoo.com>; cjmpsyd <cjmpsyd@aol.com>; charlep <charlep@aol.com>

Cc: kristeva1612 <kristeva1612@aol.com>; elisabeth.roudinesco <elisabeth.roudinesco@gmail. com>; s.mijollamellor <s.mijollamellor@gmail.com>; discourseunit <discourseunit@gmail.com>; benslama <benslama@paris7.jussieu.fr>; thierry.savatier <thierry.savatier@orange.fr>; michel.rotfus <michel.rotfus@orange.fr>; g.homayounpour <g.homayounpour@gmail.com>; siamak.movahedi <siamak.movahedi@umb.edu>; cpukconference <cpukconference@gmail.com>; info <info@istitutoitalianoprivacy. org>; Bob Rovner <bobrovner@comcast.net>

Sent: Thu, Jun 1, 2017 12:28 pm

Subject: Have you been fooled or are you in the plot, Mr. President


 
 
Claimed “Dad” of Gohar Homayounpour dies mysteriously at the same time as…
 
The only “Gohar Homayounpour” whose records exist in USA is 57 years old!!!
 
Gohar Homayounpour’s email to Jacques-Alain Miller
 
 

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=34931

  تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۶، ساعت: ۱۰:۱۸