دوشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

یک ابر # ژن_خوب

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶

یکی از متهمان دهگانه:
جناب دادستان معظم کل کشور! اربیل و هرات کجا بود؟ وقتی با تنها روانکاو ایران چنین می کنند با کارگران و معلمان و دانشجویان و دستفروشان چه می کنند؟؟!! راستی بازپرس حسینی جایزه اش را گرفت و شد سرپرست همان دادسرا!!!!!!!

https://freudianassociation.org/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/

اینکه حسینی شد سرپرست دادسرای کارکنان دولت به خاطر این بود که نقش خودش رو در این آشوبی که داره ایجاد میشه خیلی خوب بازی کرد
و البته که حسینی یک اَبَر «ژن خوب»ه!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39549

  تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۵:۱۷