پنج شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

یک بچه شهر نوئی دو روزه ولی با دویست پدر

دوستان خوب رسانه های انجمن فرویدی

 

امروز شیفت یک بچه شهر نوئی جدید است. او چهارشنبه پیش هم بود ولی خب هنوز طعم کمپین ایمیلی را نچشیده. امروز از صبح چند اپ را روی من بسته تا من نتوانم مدارکی را که در ارتباط با پرونده آرمان هستند ببینم. ۱۱ روز پیش هم که این سوال را مطرح کرده بودم “شما که فکر نمی کنید می توان قاچاق انسان را بدون کمک دستگاههای امنیتی انجام داد؟“. چهارشنبه پیش این بچه شهر نوئی حسابی افسار پاره کرد و مرا تا ساعت ۵ صبح بیدار نگه داشت. امروز از خجالتش درخواهیم آمد. تا ساعتی دیگر فرمان حمله صادر خواهد شد.

 

پیروز باشید

دکتر کدیور

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=57166

  تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰، ساعت: ۱۴:۲۸