سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

یک موبایل باخته

شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵

یک موبایل باخته:
جناب گل آقا *دوست عزیز؛
اگر ما از اول می رفتیم پیش دادستان ذبیح زاده، که الآن پارتیشن های دادسرای ویژه جرائم پزشکی، دارویی و بهداشتی! سالم بود که برادر جان!!!!
همه این دعواها سر این پارتیشن هاست!!!

*
https://freudianassociation.org/?p=23851


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24252

  تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۸:۲۲