سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

۱۵ گروه ۱۲ نفره؟ یعنی واقعاً عجب مقاومتی!

شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴

دیدگاه خانم معصومه هاشمی طاهری درباره «مافیای روان»
بخشی از سخنرانی آقای صنعتی در افتتاحیه کنگره ی خواری در مطلب «با آگاهی کامل از «فنون مشاوره و گروه درمانی» مجوز فلوشیپ روان درمانی گرفتیم» آمده است. * آقای صنعتی از مقاومت و شرایط بد و سخت و تردید و این جور چیزها حرف می زند که نشان دهد در این «تاریخچه اخلاقی»اش چقدر سختی و مرارت کشیده است. اما در همان حال دم خروسش بیرون می زند که سال ۶۵ که گروه درمانی اش را راه اندازی کرده، تعداد گروه هایش به ۱۵ عدد رسیده است؛ ۱۵ گروه ۱۲ نفره. یعنی واقعاً عجب مقاومتی!
البته آدم بیشتر دلش می خواهد بگوید عجب دکان پررونقی. فقط چیزی که متوجه نمی شوم اینکه چرا آقای صنعتی قبل از راه اندازی، تصور می کرده «جامعه مسلمان ایرانی» برای «پذیرش روان درمانی و روانکاوی» آمادگی ندارد. لابد به همین علت، وی گروه های تک جنسیتی راه انداخته. مگر روانکاوی ای که در «دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان(!)» یاد می دهند چه جور روانکاوی ای است و در آن چه می کنند که با اسلام جور درنمی آید؟ البته وقتی شما از روانکاوی حرف بزنی و بعد به گروه درمانی برسی، معلوم است چه جور روانکاوی است. مسلماً آقای صنعتی نه می داند روانکاوی چیست و نه می داند مقاومت چیست و نه می داند اسلام چیست و نه حتی مسلمان.

 

https://freudianassociation.org/%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=9949

  تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۰۵