پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:باز نشر

۴ دی ۱۳۹۱ دکتر کدیور را به زور بستری می‌کنند، ۱۵ مهر ۱۳۹۲ همه دارائی او را به نام خودشان می زنند

چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴

دیدگاه خانم منصوره اردشیرزاده درباره «مافیای روان»
۱۵ مهرماه ۱۳۹۲!
عجب روزیه این روز!!!
– ۱۵ مهرماه ۱۱۳۹۲ سامان توکلی در روزنامه «اعتماد»!!* مصاحبه ای کرده در مورد چگونگی ورود فروید به ایران!!
اتفاقا ایشان ضمن سرقت ادبی از درسنامه های دکتر کدیور، مساله را سیاسی هم کرده!!« آغازروانکاوی در ایران با نگاه گزینشی و سیاسی»!!! بماند….
– ۱۵ مهرماه ۱۳۹۲ «مافیایی فراتر از مافیای روان» عین آن را در دایره المعارف بزرگ اسلامی منتشر کرده!!!
در یک روز یک مطلب در دو جای پرمخاطب؛ یک روزنامه صبح و یک مرکز پژوهشی بزرگ!!
خدای من! اینطوری میشه که هزارتوی مافیایی از این مملکت رخت برنمی بنده؛ چونکه ما نمی بینیم!!
و اینطور میشه که مافیایی ها قصد جان تنها روانکاو این مملکت را می کنند!! چون او می بیند!
و اینطور میشه که ما از خواب می پریم و حیرت زده می شیم!
و همچنان عده ای دوست دارند خواب بمانند….
این مدت آنقدر انجمن فرویدی کشفیات در زمینه مافیای روان و محور صنعتی – همایونپور داشته که واقعا بعید میدانم در هیچ کجای کشور چنین امری سابقه داشته باشه!!

 

*http://www.aftabir.com/articles/view/applied_sciences/psychbiology/c12_1381145956p1.php/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C

**https://freudianassociation.org/%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=46155

  تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، ساعت: ۰۸:۵۸