سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

۶۰۰ سال!/ باید هم دخترانش «طرح» نروند

شنبه ۰۹ امرداد ۱۳۹۵

فاطمه س.:
«۱۰۰۰ میلیارد ثروت از قرار ماهی ۲ میلیون حقوق برابر است با ۴۲۰۰۰ سال کار پزشکی!!!!!!!/ آی امام امام!»
https://freudianassociation.org/1000-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-2-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/
یکبار با دوستی جراح در مورد ثروت باباجان وزیر صحبت می کردیم. به او می گفتم من اصلا هیچ تصوری از این مقدار ثروت ندارم؛ اگر یک میلیارد تومان بود شاید می فهمیدم اما بیشتر از آن دیگر اصلاً در ذهن من نمی گنجد. برای اینکه در ذهن من تصوری از این مقدار ثروت شکل بگیرد، تعریف کرد که روزی با دوست جراح دیگری نشسته اند برآورد کرده اند برای این حجم از ثروت چند سال باید با حق الزحمه های کلان امروز کار جراحی کرد و عددی که بدست آورده بودند خارق العاده بود: ۶۰۰ سال!!!
یعنی حتی با محاسبه حق الزحمه بالا برای یک جراح هم باید باباجان وزیر ۶۰۰ سال کار می کرد تا به این ثروت می رسید! یعنی واقعاً «آی امام امام!»


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=25453

  تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۰۷