چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سور مقصور کاسبان روان

۶ تیر ۹۴

دوشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۴

دیدگاه خانم م. ز.گ. درباره «مافیای روان»

روز شنبه ششم تیر ماه ۱۳۹۴ یک پیروزی دیگر برای سربازان حق رقم خورد که شکستی برای جبهه باطل یعنی محور مافیایی صنعتی – همایون پور و پادوهای آنها رسول قورخانه چی و مهدی محمدی بود. عظمت انجمن فرویدی چنان نوری تابانده بود که دشمنان روانکاوی واقعی و فرهنگ را خوار و خفیف کرده بود. در جبهه حق می توانستی دکتر میترا کدیور-روانکاو اصیل و واقعی- را ببینی که آزادی و انسانیت را به ارمغان داشت، در این جبهه بوی عشق به مشام می رسید. در گرمای طاقت فرسای تابستان، خنکای این نسیم روح و جان را نوازش می داد. در آن سوی جبهه می توانستی نظاره گر سردمداران محور مافیایی صنعتی – همایون پور باشی: عجز، بی شرمی، خفت و خواری در چهره های شان نمایان بود و بوی تعفن در فضا منتشر بود. آنها مدام تکرار می کردند که «در کنگره در گوشی برای تکمیل سیاه نمایی» فقط دستور دکتر(!) گوهر همایون پور را اطاعت کرده اند و به فرمان او اجازه ورود به اعضای انجمن فرویدی را نداده اند، آنها تنها آمر و مامور بوده اند. در روز کنگره در گوشی قورخانه چی، مهدی محمدی، علیرضا محمدی، آرش حسام و فردی به نام امیر و … از اهانت، توهین و هتک حرمت و… به اعضای انجمن فرویدی هیچ دریغ نکردند. گوهر همایون پور که بدون داشتن مجوز برگزاری کنگره (!) در یک مکان دولتی، مهمانی یا تولدی را از بیت المال تدارک دیده بود با نام «یک کنگره در گوشی برای تکمیل سیاه نمائی » پرداخت تاایران و فرهنگ ایرانی سوژه ای برای «کریستف کلمب ها» و فواد صابران، نادر آقاخانی و…باشد. همایون پور خوب پاسخ نگهبانانش را داد؛ او که می دانست شکست شان در ششم تیرماه ۱۳۹۴ حتمی است برای چند روز و هفته فرار را بر قرار ترجیح داد و نگهبان و نوچه هایش را ترک کرد، این موجودات سخیف را تنها گذاشت تا آب از آسباب بیفتد.
کجا بودند معنوی پور و یاران شبکه مافیایی صنعتی –همایون پور که وقتی از این سازمان مردم نهاد سخن گفته شد؟ چهره قورخانه چی و محمدی تماشایی بود! وقتی در کنگره جعلی روانکاوی اعضای انجمن فرویدی خود را عضو انجمن معرفی می کردند، رئیس، دبیران علمی و اجرایی، سخنرانان، مخاطبان کنگره و معنوی پور، اعضای انجمن فرویدی را به باد تمسخر می گرفتند. در دادسرا نیز شاهد بودم که قورخانه چی هر بار با شنیدن نام این سازمان مردم نهاد لبخند تمسخر آمیزی را بر لبان خود جاری می کرد. اما در روز ششم تیر ماه این لبخند به اشک تبدیل شد و آنها با سرافکندگی از برابر انجمن فرویدی گریختند.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=12198

  تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۴:۳۲