جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!، روانکاوی در انجمن فرویدی

آهای جعفری نژاد جاسوس، «آنجا می گویند ۳۰۰ ساعت»!

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵

مرجان م.:
و این خانم هنوز در مورد «انستیتو»!!! تورج مرادی حرف برای گفتن داشت:
از من پرسید می خواستم بدانم می توانم برای آموزش به موسسه شما بیایم؟ چون دیدم از یک جای معتبر مجوز دارید. پاسخ دادم بله ما تنها انجمن رسمی روانکاوی در ایران هستیم. گفت آنها هم همین را می گویند. گفتم ولی آنها انجمن نیستند، آنها اسمشان رویشان است «انستیتو»!!! هستند با مجوز از بهزیستی. ما از وزارت کشور مجوز داریم و در چارچوب اساسنامه مان فعالیت می کنیم. کارمان هم فقط روانکاوی است آن چیزی هم که شما می گویید روان تحلیلی کار ما نیست. آموزش در روانکاوی اساسش روانکاوی شخصی است. در کنارش آموزش تئوری روانکاوی است. پرسید شما در موسسه تان روانکاوی هم انجام می دهید؟ گفتم بله و توضیح دادم شما می توانید از مرکز روانکاوی آفریقا که در محل انجمن فرویدی است وقت بگیرید. خود خانم دکتر هستند و ۴ نفر از شاگردانشان که اجازه انجام روانکای مقدماتی را دارند. خانم دکتر خودشان این روال را گذاشته اند که کسانی که می خواهند روانکایشان را شروع کنند اول با یکی از آنالیزان پراتیسین ها شروع می کنند و بعد ادامه کارشان با خانم دکتر است. آن خانم گفت آنجا در انستیتو کار تحلیل را آنالیزورهایی انجام می دهند که تحلیل خودشان تمام نشده. گفتم کسانی که در مرکز آفریقا اجازه انجام روانکاوی مقدماتی را دارند هر کدام حداقل ۱۰ سال آنالیز شده اند و آموزش تئوریک دیده اند و زیر نظر دکتر کدیور، فقط هم در همینجا، روانکاوی مقدماتی انجام می دهند. ما طبق ضوابط انجمن جهانی روانکاوی کار می کنیم. گفت چقدر خوب. می دانید آنجا می گویند ۳۰۰ ساعت. آن ۳۰۰ ساعت را هم نمی دانم چه جوری است.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=28824

  تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۲۵