سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

اتفاقاً همان وقت شب که نه تنها «…تمام ارگان‌های نظارتی تعطیل هستند، بلکه بویژه کارکرد مغز در شب بسیار متفاوت در روز است»

یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴

سوده رخشا:

 
صنعتی!

«عجایب صنعتی دیدم در این شهر…» *
داشتم کاریکلماتور پرویز شاپور را می خواندم که ناگهان دیدم نامت در جمله ای مستتر است:

«گربه بیش از دیگران در فکر آزادی پرندهٔ محبوس است. »**

 

می دانی که از چه وقتی حرف می زنم؟ همان زمانهایی که ساعت ۲ صبح، در حال پذیرفتن مراجعان سخت دردمند هستی و از خواب، استراحت و خانواده ات زده ای تا آنها را از رنج و سختی رهایی بخشی…
اتفاقاً همان وقت شب که نه تنها «…تمام ارگان های نظارتی تعطیل هستند، بلکه بویژه کارکرد مغز در شب بسیار متفاوت در روز است و حالت خستگی و خواب آلودگی، آدم ها را بسیار “تلقین پذیر” تر و “قابل انقیاد”تر می‌کند.»***

 

راستی پس از آن جایشان کجاست؟ به جای چاله دردشان چه چاهی برایشان باقی می گذاری؟

 

حقا که «گربه بیش از دیگران در فکر آزادی پرندهٔ محبوس است.»

 

* خردسال که بودیم چیستان هایی بود که با این عبارت شروع می شد.
** http://sarapoem.persiangig.com/link7/parvizshapurkari.htm
*** نقل قول از دکتر کدیور


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=17346

  تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۴، ساعت: 20:59