جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، سور مقصور کاسبان روان، فرزام پروا موزۀ عبرت روانکاوی، مافياي روان، معجون جادوگری «صن-هما-فر»

از فرزام کنکوری تا پروای لکان متاخر! آغاز و انجام یهودا

 

 

 

 

 

 

 

جست‌وجوی پنجم: آغاز و انجام یهودا

برگرفته از فصل نامه جستار نگار شماره ١٢

# میترا_کدیور
# انجمن_فرویدی
# روانکاوی # درسنامه
# شیادی # دزدی
# فروید # لکان
# فرزام_پروا
# سرقت_ادبی
# شیاد # دروغگو
# سرقت_علمی
# کلاش # کلاشی
# انتشارات_ققنوس
# محمد_صنعتی
# گهر_همایونپور
# اخراجی # دزدی
# مافیای_روان
# معجون_صن_هما_فر
# مافیا # تاویستوک
# فر_ایران_را_می_ستائیم
# اینترنت_برای_میترا
# Internet_For_Mitra_Now

@qoqnoospub
@qoqnoosp
@qoqnoosbookcafe
@freudtolacan.drfarzamparva

 

منبع: صفحه اینستاگرام جستارنگار


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=68014

  تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت: 14:05