شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:درسنامه های دکتر کدیور، دکتر میترا کدیور، راز کرونا، روانکاوی در انجمن فرویدی

افشاگری در مورد بزرگترین حقه بازی تاریخ بشر از نظر یک روانکاو بی معناست

به تازگی شروع کرده اند راجع به مرگ و میرهای پس از تزریق واکسن کرونا صحبت می کنند. موضوع عوارض این واکسن را هنوز مسکوت گذاشته اند ولی مرگ و میر آن دیگر قابل پنهان کردن نیست.
این در حالی است که برای سنجش آمار مرگ و میر ناشی از واکسن یک زمان دو هفته ای را بعد از تزریق واکسن در نظر گرفته اند ولی برای سنجش آمار مرگ و میر ناشی از کرونا یک زمان چهار هفته ای را بعد از مثبت شدن “تست کرونا” قرار داده اند. با همین ترفند ساده تعداد فوتی های منتسب به واکسن به نصف تقلیل می یابد.

حال اگر در نظر بگیریم که آن چیزی که به “تست کرونا” شهرت یافته اصلاً ویروس کرونا را تشخیص نمی دهد موضوع جالب تر هم می شود. تست PCR حدود دو دهه قبل از ظهور کرونا اختراع شده و حتی مخترع آن هم هشدار داده که این تست را نمی توان معیار تشخیصی برای کووید قرار داد.

تا قبل از کرونا بیماریهای عفونی را با کشت میکروبی تشخیص می دادند ولی برای کووید تستی که فقط وجود یک نوع پروتئین را تائید یا رد می کند مورد استفاده قرار گرفته!! رییس جمهور تانزانیا که اعلام کرده بود این تست را روی موی بز و برگ درخت و … هم مورد استفاده قرار داده اند و مثبت از آب درآمده!!

راستی رییس جمهور تانزانیا سه چهار ماه بعد از اعلام جهانی این واقعیت بطور ناگهانی و در سن شصت سالگی از دنیا رفت!

من می توانم ساعتها راجع به عظیم ترین حقه بازی تاریخ قلمفرسایی کنم ولی دلیلی برای این کار نمی بینم چون معتقدم هر کس باید خودش مسیر بیداری را طی کند. اگر غیر از این بود مسیر طولانی روانکاوی معنائی نداشت!
لکان از شیدائی بی خبری (غفلت – نادانی) حرف می زند. این جمله را باید با آب طلا نوشت و سر هر چهارراهی نصب کرد.
کار یک روانکاو لکانی در اشارات خلاصه می شود. اشاراتی که فقط مسیر را مشخص می کنند نه نتیجه شسته رفته طی مسیر را تا به انتها. تازه “احمق کمتر زندگی بهتر”!

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=57642

  تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۰، ساعت: ۱۲:۰۷