جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

«او خیلی نگران وضعیت خانم کدیور است»!!!!!!!

پنج شنبه ۰۸ امرداد ۱۳۹۴

دیدگاه خانم زهرا م. درباره «مافیای روان»

 

پرسش های مطلب «خانم دکتر را به زور در بیمارستان بستری کرده اند بعد دنبال حمایت از خودشانند؟!» [۱] دقیقا برای من نیز مطرح است و خانم م.ن این سوالات را برایم شفاف کرد. برایم اقدام شبکه مافیایی در «بستری اجباری دکتر کدیور» و صحبت‌های نادر آقاخانی [۲]قابل «هضم» نیست. راستش را بخواهید نامه را چند بار خوانده ام، ولی نتوانستم جملات را به یکدیگر ربط دهم. فکر می کنم علت اصلی عدم درک جملات، پافشاری شبکه مافیایی صنعتی-همایونپور بر پسیکوتیک بودن خانم دکتر است. مگر این تشخیص(بحران پسیکوتیک)چگونه می توانست نقشه «حذف فیزیکی دکتر کدیور» را عملی سازد و وقوع قتلی را بی سر و صدا میسر کند؟
«او خیلی نگران وضعیت خانم کدیور است و از طریق پزشک بیمارستانی که او در آن بستری است [اوضاع را دنبال می‌کند]».اصلا نمی توانم از این جمله به راحتی بگذرم: چرا صنعتی اینقدر نگران وضعیت دکتر کدیور بوده؟ همه می دانیم که شبکه مافیایی صنعتی- همایون پور چه موضعی در مقابل دکتر کدیور دارند: صنعتی در تاریخچه کنگره جعلی روانکاوی از دکتر کدیور با «البته» یاد می کند، سامان توکلی در روزنامه اعتماد سند تاریخچه روانکاوی در ایران را به نام صنعتی می زند، ترک قشقایی «با هدف مدفون کردن نام انجمن فرویدی» مصاحبه می کند و به خوبی به یاد داریم که سازمان نظام پزشکی چگونه در نامه خود دکتر کدیور را خطاب قرار داد. حالا چه اتفاقی رخ داده است که این افراد نگران خانم کدیور شده بودند؟ معنای «وضعیت خانم کدیور» چیست؟ در این «فاجعه تاریخی» رابطه سیاست با پسیکوتیک چیست؟ مگر همایون پور نگفته بود که «دولت جمهوری اسلامی ایران دشمن درجه یک روانکاوی است»، اما چرا این شبکه مافیایی وقتی در برابر دکتر کدیور می ایستند، به میلر و دوستانشان خرده می گیرند که برای سیاسی کردن بیماری خانم کدیور کمی عجله کرده اند و همایون پور در ایمیل خود به ژک آلن میلر می‌گوید: this case is not a political case![3]
اما باید ما ایرانیان از ژک آلن میلر و دوستانشان، شاگردان دکتر کدیور، امضاء کنندگان کمپین و… قدردان باشیم. زیرا نه فقط انسان بی گناهی کشته نشد، بلکه تنها روانکاو برجسته لکانی از دریای سیاه تا دریای چین -به کوری چشم دشمنان- از دست جانیان و مجرمان نجات یافت و ایران با «میترا» جانی تازه گرفت.
[۱]https://freudianassociation.org/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9/
[۲]https://freudianassociation.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%84%DA%98-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87/
[۳]https://freudianassociation.org/%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%98%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%82/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=12742

  تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۴، ساعت: 14:25