جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!، روانکاوی در انجمن فرویدی

این تورج مرادی است که از IPA «حمایت»! می کند نه بر عکس!!!

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

مهمان:

 
دکتر مرادی ناعزیز!
خوب یادمه وقتی در مورد انجمن فرویدی و تاکید انجمن فرویدی در مورد عضویت یک روانکاو واقعی در IPA و یا WAP با شما گفتگو کردم خیلی موذیانه زیر سیبیلی در کردی و ریشخند زدی و چند بار گفتی:اونا نظر خودشونو دارن.”
“اونا نظر خودشونو دارن” یعنی چی؟
یعنی اینکه شما بر خلاف گفته دروغین خودتون از استانداردهای آموزشی، اخلاقی و حرفه ای انجمن بین المللی روانکاوی (IPA) حمایت و پیروی نمی کنید.
یعنی IPA و WAP مهم نیستند و نظر شمااز نظر بزرگترین نهادهای روانکاوی در دنیا مهمتر هست.
یعنی من به “بهزیستی وروجک” بیشتر از IPA و WAP اعتقاد دارم!
اصلا IPA کیلویی چنده؟! WAP کجاست؟!!! بچسبیم به پول و تا میتونیم پول به جیب بزنیم. کی به کیه!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15061

  تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۴، ساعت: ۲۱:۰۲