سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

با رسانه هائی مثل شماست که خلیج فارس «فارس» نمی ماند

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳

دیدگاه خانم معصومه ه. درباره «مافیای روان»
مجله تهران

 
یک سؤال: شما که «رویکرد کلی ماهنامه»تان «معرفی ایران به فرانسوی زبان ها است». آیا سایت موسسه جهان عرب!!! را که در حاشیه میزگرد آن، با ترک قشقایی مصاحبه کردید، مطالعه کرده اید. بخشی از آن را ببینید:

 

Les missions de l’IMA
> Développer et approfondir en France l’étude, la connaissance et la compréhension du monde arabe, de sa langue, de sa civilisation et de son effort de développement.
> Favoriser les échanges culturels, la communication et la coopération entre la France et le monde arabe, surtout dans les domaines des sciences et des techniques.
> Participer ainsi à l’essor des rapports entre la France et le monde arabe, en contribuant au resserrement des relations entre celui-ci et l’Europe.

 

ترجمه گوگل

The missions of the IMA
> Develop and deepen in France study, knowledge and understanding of the Arab world, its language, its civilization and its development effort.
> Encourage cultural exchanges, communication and cooperation between France and the Arab world, especially in the fields of science and technology.
> And Participate in the development of relations between France and the Arab world, contributing to the enhancement of relations between it and Europe.http://www.imarabe.org/connaitre-ima/presentation-ima

 

یعنی شما قبل از انجام مصاحبه، هیچ تحقیقی نکردید؟ یا فکر می کنید ایران یعنی جهان عرب؟!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=8904

  تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ساعت: ۱۸:۵۸