جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، روانکاوی در انجمن فرویدی

به شما پیشنهاد میکنم شکایتتان را پیش بازپرس حسینی ثبت کنید

یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

ا. روشن:
در خبر “نمایندگان از خواب پریدند و در نتیجه خواستار شکایت به قوه قضاییه شدند !” [۱] درباره جمع آوری امضا علیه نماینده زن تهران نوشته: “۲۰ نماینده … اظهارات این افراد را موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به ارکان نظام خواندند و خواستار بررسی پرونده این افراد در قوه قضاییه شدند.”
نماینده هایمان چه دلسوز ارکان نظام شده اند!!! از طرح شفافیت آرای نمایندگان چه خبر؟ طرح دو فوریتی تامین کالاهای اساسی چطور؟ یا طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی؟!! [۲] الان دقیقاً چه کسانی باعث تشویش اذهان عمومی نسبت به ارکان نظام شده اند؟
به شما پیشنهاد میکنم شکایتتان را پیش بازپرس حسینی ثبت کنید… حتما نتیجه دلخواهتان را می گیرید…

[۱]
https://freudianassociation.org/?p=41963
[۲] راستش من هم اگر در یک هرم ماسونی نشسته بودم همین کارها را می کردم !
https://freudianassociation.org/?p=41927


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=42230

  تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ساعت: 14:13