شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر محترم اطلاعات

جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع محدود کردن دسترسی دکتر میترا کدیور به اینترنت توسط کارمندان وزارت اطلاعات/ بخش پنجاه و هشتم

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

اطلاعیه خانم هاشمی
امروز یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۵ لینک مطالب

۱.
#InternetForMitraNowی
،
۲.
Respectable Minister of Intelligence

برای۳۰تن از اعضای محترم انجمن جهانی روانکاوی (WAP) ارسال شد. همچنین این ایمیل برای وزیر محترم اطلاعات سی‌سی شده و سپس برای کل هیئت محترم دولت فوروارد شده است.

۱.VILCHANSKY, Alicia
Buenos Aires
Argentina

 

۲. VILELA, Yolanda
Belo Horizonte
Brazil

 

۳. VILLATE RODRIGUEZ, Pablo
Bilbao
Spain

 

۴. VILLAVERDE, Diego
Santa Fe
Argentina

 

۵. VILLELLA, Norma
Buenos Aires
Argentina

 

۶. VINCI, Sebastiano
Palermo
Italy

 

۷. VINCIGUERRA , Rose-Paule
Paris
France

 

۸. VINDRET , Beatriz
Paris
France

 

۹. VIÑAL, María Celeste
Buenos Aires
Argentina

 

۱۰. VIOLA, Sandra Maria
Rio de Janeiro
Brazil

 

۱۱. VIRET , Claude
Dijon
France

 

۱۲. VIRGILIO, María Cristina
Buenos Aires
Argentina

 

۱۳. VISCASILLAS , Gracia
Zaragoza
Spain

 

۱۴. VISINI, Alberto
Milano
Italy

 

۱۵. VITALE , Fernando Mario
Buenos Aires
Argentina

 

۱۶. VITTAR, Hilda
Córdoba
Argentina

 

۱۷. VITTO, Mariela
Utrecht
Netherlands

 

۱۸. VIVERO BALEK, Graciela
Córdoba
Spain

 

۱۹. VOGEL, Silvia Noemí
Buenos Aires
Argentina

 

۲۰. VOIRIN, Daniel
Brest
France

 

۲۱.VORUZ, Véronique
Leicester/Londres
United Kingdom

 

۲۲. VULPARA, Gabriel
Buenos Aires
Argentina

 

۲۳. WACHSBERGER, Herbert
Paris
France

 

۲۴. WAISMAN, Oscar
Barcelona
Spain

 

۲۵. WAISMAN de MORENO , Ana
Córdoba
Argentina

 

۲۶. WAISMAN KRISCAUTZKY, Oscar
Barcelona
Spain

 

۲۷. WAJCMAN , Gérard
Paris
France

 

۲۸. WARTEL, Marie-Odile
Paris
France

 

۲۹. WARTEL , Roger
Paris
France

 

۳۰. WARTELLE, Patricia
Amiens
France


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=22119

  تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ساعت: ۱۹:۳۹