شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر مستعفی بهداشت

خب اگر انقلاب نکرده بودیم هنوز هم داشتند به ما وعده عدالت و قسط می دادند اما حالا تکلیفمان روشن شده!

جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶

زهرا نوعی:
بدون شرح:

پورشه کاین وزیر بهداشت چقدر می‌ارزد؟

http://fararu.com/fa/news/323394/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF

تصاویر/ کودکان کار بازار تهران
http://www.seratnews.ir/fa/news/184279/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

«امام خمینی (ره) یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران را ایجاد قسط و عدل (ج ۸ ص ۸۶ و ۱۸۷) بسط عدالت فردی و اجتماعی، جلوگیری از ظلم و جور (ج ۴ ص ۴۶)، ایجاد حکومت قانون و اجراء قوانین بر معیار قسط و عدل می دانند. در این رابطه حضرت امام (ره) مصادیق اجتماعی و اقتصادی عدالت را برمی شمرد و آنها را زمینه ساز حکومت حق به نفع مستضعفان و حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) می داند (ج ۱۵ ص ۲۱۲) . حمایت و طرفداری از مستضعفان، خدمت به ضعفاء، رسیدگی به وضع محرومین و نجات آنان از زیر یوغ ستمگران، از بین بردن فقر و شکافهای طبقاتی در زمره گامهای مورد نظر حضرت امام (ره) برای تحقق عدالت و وصول مستضعفان به حقوق حقه خویش تلقی شده است. (ج ۴ ص ۵۹، ج ۶ ص ۱۷، ج ۶ ص ۲۰ ج ۶ ص ۸۰) . »

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/130/4357/28848/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=37699

  تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۶، ساعت: ۱۴:۴۹