دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دکتر میترا کدیور، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

خطاب به بیشرفهای تاویستوکی

 
On Friday, July 29, 2022 at 02:50:30 PM GMT+4:30, ********<***********@gmail.com> wrote:
 
نمیدانم چه چیزی در مکتب شما مرا اینگونه به سمت خود می کشد…

فقط میدانم که شبیهش را هیچ جای دیگر ندیده ام…استاد نازنینم که آنقدر دلیر و حقیقی میبینمتون که تمام وجودم درخواست پیشروی در شناخت خودم شده…

و اعتمادی ژرف که تابحال هیچوقت تجربه اش نکردم…

خدا یاری کند که در این مسیر ثابت قدم باشم…

🌸🌱

سلامت و به دور از هر آزار و اذیتی باشین

خطاب به بیشرفهای تاویستاکی: خدا نابودتان کند ان شالله

بخونید و بسوزید از اینکه کسی که آزارش میدید بسیار با عزت هست✌️و هر چه تبر میزنید جوانه میشه نکبتها


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=62420

  تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۱، ساعت: 16:13