شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

رزومه‌سازی‌های بی‌پایان

یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

دیدگاه خانم راحله ع. درباره «مافیای روان»
آقای عاشق لکان عزیز
این جایی که انستیتو! روانکاوی!!! تهران (همان مرکز مشاوره جناب تورج مرادی) ازش عضویت گرفته، چه جایگاهی در روانکاوی دارد؟! شما اسم IPA و WAP را نشنیده اید؟! جناب تورج مرادی خیلی تلاش کرد که عضو IPA شود. اما خب آنجا دیگر به اندازه این IFPS بی در و پیکر نیست که به سرعت از گروه مطالعاتی تبدیل به جامعه عضو شوی. برای همین تورج مرادی عطای گروه مطالعاتی شدن در IPA را به لقایش بخشید و به همین IFPS ها اکتفا کرد و تا همین پارسال هم گروه مطالعاتی بود اما خب به سرعت ارتقا یافت. چون به هر حال به مدرک فی الفور نیاز دارد.
آقای عاشق لکان هر چیزی که اسم روانکاوی و بین المللی را یدک می کشید که معتبر حساب نمی شود؛ مگر همین کنگره ی خواری را یادتان نیست؟! هم اسم روانکاوی را یدک می کشید و هم مثلاً بین المللی بود اما فضاحتی بیش نبود. همه سخنرانهایش از دم به انتقال متقابل شان یعنی همان درگیری با بیمار و ناتوانی در مداخله افتخار می کردند، رئیس کنگره هم که از دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان فارغ التحصیل شده بود، پس تروخدا بی خیال این سازمانها بشوید که تعدادشان هم زیاد دارد می شود مثل قارچ؛ سازمان «از اینجا رانده از آنجا مانده ها»!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=10671

  تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: ۱۴:۵۴