جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، مافياي روان

«روانپریش» همان سرنخی است که اگر آن را از راهروی دادسرای جرائم پزشکی دنبال کنیم، ردپای «مافیای روان» را خواهیم دید

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵

زهرا م:
حتما ماجرای «حذف فیزیکی دکتر کدیور» در سال ۲۰۱۳ و «بستری اجباری » ایشان و اصطلاح «روانپریش» هنوز در ذهنها وجود دارد، اما نکته جالب آن است که در دادسرای جرائم پزشکی سروان! عزیز محمدی، همان مامور نیروی انتظای حلقه به گوش کامران منش، در راهرو در برابر اعضای انجمن فرویدی قدم می زد و می گفت «روانپریش». «روانپریش» همان سرنخی است که اگر آن را از راهروی دادسرای جرائم پزشکی دنبال کنیم، ردپای «مافیای روان» را خواهیم دید.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23871

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 14:36