سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

شاگردای خانوم دکتر اومدن!

جمعه ۰۸ خرداد ۱۳۹۴

دیدگاه خانم م. ر. درباره «مافیای روان»
در مخیله حقیر شما مافیای روان هم نمی گنجد که اموال و دسترنج معنوی کسی را به سرقت ببرید و در بیمارستان روانی زندانی اش کنید و قصد جانش را داشته باشید، درست در همان لحظات که فکر میکنید گرفتار چنگالهای کثیفتان است بگوید “عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد”* صنعتی، روز اول کنگره قبل از شروع نمایشتان وقتی دکتر کیانی با هول و اضطراب خبر آورد که “شاگردای خانم دکتر اومدن” دیدم که چطور پشت روشنایی مقدم قایم شدی و در مورد سایت انجمن فرویدی حرف زدی و گفتی یک مشت چرت و پرت. حالا همین چرت و پرتها برای زندگی سی ساله ات شر شده. «و ورای تمام اینها هنوز مانده که آرامش این دنیا را باز هم به روش دیگری که به زودی خواهید شنید به هم بزنیم» (فروید، «تثبیت در تروماها ـ ناخودآگاه»، ۱۹۱۶)**

 

*برگرفته از دیدگاه مرجان م. سه شنبه ۵ خرداد
** https://freudianassociation.org/%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=11412

  تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت: ۱۸:۰۱