شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

فروید مجزا، تاریخچه مجزا، زباله های مشترک

سه شنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

دیدگاه خانم زهرا م . درباره «مافیای روان»
صنعتی در کنگره جعلی روانکاوی گفت:
”در دهه ۸۰ روانکاوان و روان درمانگران تحلیلی دیگری به ایران بازگشتند که باید از دکتر گوهر همایون پور و سوگل اخوان نام ببریم که ابتدا در دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده خانواده مشغول کار شدند و سپس با همکاری دکتر ایرج مرادی یک انستیتو روانکاوی تاسیس کردند. ولی در زمان کوتاهی از هم جدا شدند و هر دو فعالانه در بخش خصوصی به آموزش روانکاوی مشغولند.”
در این سخنرانی سند بازیافت همایون پور از داخل زباله های (مرکز مشاوره) انستیتو روانکاوی توسط صنعتی ارائه می شود. بین مرادی روانکاوِ «وروجک بهزیستی» و همایون پور چه اختلافی به وجود می آید که صنعتی این چنین از داخل زباله ها همایون پور را بازیافت می کند؟ گویا سخنان این سردمدار مافیایی نشان می دهد که به اندازه تک تک انسان ها یک فروید وجود دارد. یعنی «وروجک» فروید خود را دارد، اخوان، ساگارت، گرت، کشله و موبری هر کدام فرویدی مختص خود دارند و محور صنعتی –همایون پور نیز فروید خودشان را. فروید همایون پور چه منافع مشترکی با صنعتی دارد که تاکنون همچون متحدینی برای هم عمل می کنند؟
همکاری همایون پور با مرادی در تاسیس انستیتو روانکاوی و جدایی زود هنگام آنها از یکدیگر، و از سوی دیگر سخنان رضازاده در کنگره ” سازمان بهزیستی کشور که افتخار دارد اولین سازمان و نهادی باشد که درمان های تحلیلی و روانکاوانه را به رسمیت شناخت و با ارائه مجوز مرکز تخصصی روانکاوی و روان درمانی تحلیلی باب این موضوع را به صورت رسمی باز کرد. اولین مرکز تخصصی که این مجوز را دریافت کرد انستیتو روانکاوی تهران بود که اینک نیز از مراکز فعال درمانی آموزشی روانکاوی تهران است. بسیاری از دانش آموخته های روانکاوی زمانی از عمر حرفه ای خود را در همکاری با سازمان بهزیستی بوده اند …و ما افتخار می کنیم که برخی از بهترین همکاران ما اینک در زمره بهترین روانکاوان این سرزمین هستند.” نشان می دهد صنعتی و سخنگوی «وروجک بهزیستی» علاوه بر فروید خود، هر یک تاریخچه جدایی از روانکاوی در ایران دارند؛ صنعتی تاریخچه روانکاوی را با خود معرفی می کند و «وروجک» آغاز روانکاوی در ایران را به نام خود می زند. البته فرضیه دشمن مشترک است که سبب می شود آدم تصور کند که چرا آنها تاکنون یکدیگر را ندریده اند. گرچه رضا زاده از همایونپور به خاطر نوشتن کتاب روانکاوی در تهران به زبان انگلیسی در شناساندن جریان روانکاوی و روان درمانی تحلیلی ایرانی به جامعه جهانی تقدیر کرد، اما به نظر می رسد در بطن این سخنان صنعتی و رضازاده جدالی است. جدالی که یادآور «قاپیدن» از «گنجینه روانکاوی» است.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=10335

  تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۴۴