دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

فعلاً فقط بخشداران و فرمانداران حق خروج از بیطرفی را ندارند

یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴

سوده ر:

 
«سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه بنای ما در هیات نظارت، بر تعامل با شورای نگهبان است، گفت:حدود ۱۸۰۰ مدیر ستادی داریم و چهره به چهره آنها را توجیه کردیم که هیچ بخشدار، فرماندار و … حق خروج از بیطرفی را ندارد. وزیر کشور با متخلفان برخورد خواهد کرد.»*
« چهره به چهره آنها را توجیه کردیم » و « …حق خروج از بیطرفی را ندارد. وزیر کشور با متخلفان برخورد خواهد کرد.»
 
واقعاً لذت بردم!
تا کور شود هرآنکه نتواند دید که ایران ما «جمهوری اسلامی ایران» است!
 
* دستگیری ۶۰ نفر در موضوع سفارت عربستان
https://freudianassociation.org/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=17661

  تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۲۹