یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

لکان: می بایست روانکاوی را از حقه باز ها دریغ کرد

جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

دیدگاه آقای ناصر درباره «مافیای روان»
دوست عزیز آقای ارشیا عالم زاده
دیدگاه شما را عینأ نقل می کنم تا پاسخی را که به آن می دهم مفهوم تر باشد:

“با سلام یک سوال داشتم. دکتر حسن مکارمی که در مطالب سایت به تمسخر از او یاد می کنید توسط شخص جان فورتون یکی از شاگردان اصلی لاکان روان کاوی شذه اند و یکی از روان کاو های برجسته ی ایرانی فعال در پاریس هستند علت این کار شما چیست؟ تا آنجا که من مطلع شدم بسیاری از بزرگان روان کاوی وقعی به دو انجمن متولی روان کاوی در جهان نمی گذارند و روان کاو شدن را پروسه ای شخصی می دانند و دعواهای پیرامون این حوزه را صرفا جنگ قدرت می دانند. چرا به نظز می رسد نفی دیگران از جانب شما صرفا به علت انحصار طلبی شماست؟ لطفا توضیح دهید. ضمنا تکفیر صنعتی به معنای تطهیر انجمن فرویدی و رفتارهای توهین آمیز و هیجانی اعضای شما نیست. بهتر نیست کمی در نوشتارهای خود جانب ادب و احترام را نگه دارید؟”

 

صرف نظر از این که من نمی دانستم که لکان شاگردی بنام جان فورتون داشته از شما سوال می کنم که چطور و چگونه اثبات می کنید که آقای حسن مکارمی توسط این جان فورتون روانکاوی شده؟ و مهم تر از آن چطور و چگونه اثبات می کنید که این جناب جان فورتون توسط لکان “آنالیز” شده و از آن مهم تر به چیزی که شبیه یک “پایان آنالیز” باشد نزدیک شده؟
این مقوله “اثبات کردن” برای کلیه کسانی که “وقعی نمی گذارند” همیشه مطرح است. و اصولأ شاید برای این “وقعی نمی گذارند” که قابل “اثبات” نیست!
به عنوان مثال خدمت شما عرض می کنم که همین آقای رسول قورخانه چی که اکنون به همت سایت ما شهره خاص و عام شده، تا قبل از این همیشه مشروعیت کار خود را بر این ادعا می گذاشته که توسط دکتر کدیور روانکاوی شده، ادعائی که حقیقت هم دارد زیرا تا آنجائی که من می دانم او به مدت ۲-۳ سال نزد دکتر کدیور در آنالیز بوده. اما اگر این مدت آنالیز کفایت می کرد او نیز هم اکنون در مرکز روانکاوی آفریقا و در کنار سایر آنالیزان ها و شاگردان دکتر کدیور مشغول به کار می بود.
این یعنی این که خود دکتر کدیور او را به رسمیت نمی شناسد. و اصولأ وقتی یک آنالیزی بیشتر از ۲-۳ سال طول نمی کشد همیشه در مورد آن سوالات زیادی مطرح است.
خود لکان، در همین مطلب “تلویزیون” که آقای حسن مکارمی به همراه ۸ نفر از رفقایش زحمت ترجمه آن را کشیده، گفته که “می بایست روانکاوی را از حقه بازان دریغ کرد”! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
به همین ترتیب کسانی که توسط لکان آنالیز شده و مهم تر از آن شخص لکان آنالیز آنها را به رسمیت شناخته هم اکنون عضو “اکول لکان” هستند: Ecole de la cause freudienne یعنی همانجائی که دکتر کدیور نیز عضو آن است. و وقتی کسی عضو این اکول هست عضو “انجمن جهانی روانکاوی” نیز هست.
فروید در مقاله “روانکاوی “وحشی”” تصریح می کند که اصولأ به این علت “انجمن بین المللی روانکاوی” را تأسیس کرده که بتواند مسئولیت اقدامات کسانی را که در این انجمن عضو نیستند از خود و از روانکاوی سلب کند.
مطلبی را هم که شما تمسخرآمیز قلمداد می کنید دیدگاه یکی از خوانندگان سایت بود که دقیقأ به این دلیل که در رزومه آقای مکارمی مطلبی دال بر “فعال” بودن ادعائی شما نه در فرانسه و نه در هیچ نقطه دیگر از حهان وجود نداشت، نوشته شده بود.

 

در آخر متذکر می شوم که “لحن” سایت انجمن فرویدی لحن یک آنالیزان در جلسه آنالیز است، زیرا که در روانکاوی در اکستانسیون نیز همه ما فقط و فقط آنالیزان هستیم.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=10594

  تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: ۱۳:۵۳