دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

ما دوباره سبز می‌شویم!

یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴

مهدیه مرادپور آرانی:

 
«تحریم‌ها» برداشته شد(۱)
 

ای درخت آشنا
شاخه های خویش را
ناگهان کجا
جا گذاشتی؟(۲)

 

یا به قول خواهرم فروغ:
دستهای خویش را
در کدام باغچه
عاشقانه کاشتی؟

 

این قرارداد
تا ابد میان ما
برقرار باد:
چشمهای من به جای دستهای تو!

 

من به دست تو
آب می دهم
تو به چشم من
آبرو بده!

 

من به چشمهای بی قرار تو
قول می دهم:
ریشه های ما به آب
شاخه های ما به آفتاب می رسد

 

ما دوباره سبز می شویم!(۳)

 

 

برجام بر ایرانیان مبارک

 
۱- «تحریم‌ها» برداشته شد

https://freudianassociation.org/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF/
 

۲- یک «پا» برای وطن، «یک‌پا» بسوی حرم

https://freudianassociation.org/%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%8C-%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%85/
 

۳- شعر از زنده یاد قیصر امین پور


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=18172

  تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۴، ساعت: ۲۳:۲۰