دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

«من از جغرافیای جهان فقط راه خانه‌ام را بلدم»

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴

م. آ:
بند بند صحبت های “ایران شناس ژاپنی”*، بر وجودم تازیانه می زند!از کدامش بگویم؟!

 

بر وجود منی که ازاهریمن پیشی گرفته ام!
بر وجود منی که چشم هایم را بسته ام!
بر وجود منی که “از جغرافیای جهان فقط راه خانه ام را بلدم”!!!**

 

*
https://freudianassociation.org/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85/

** برگرفته از نام مجموعه شعری اثر امیر آقایی،”من از جغرافیای جهان فقط راه خانه ام را بلدم”ٰ،تهران، نشر ثالث.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=17367

  تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۴، ساعت: ۲۱:۳۲