جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، روانکاوی در انجمن فرویدی

نوچه های بازپرس حسینی

چهارشنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۷

متهم شماره ۸:
نوچه های بازپرس حسینی:
در روز ۲۳ مهر ۹۶: آقای آهنی مسئول حراست دادسرای کارکنان دولت.
دو دادیار که در شعبه ۳ بودند تا آنچه را حسینی می خواهد، امضا کنند.
سه مرد لباس شخصی که عکس دو نفر از آنها در صفحه اصلی سایت انجمن فرویدی است [۱].
دو زن مامور ناجا (البته “آقایان” بعد از اینکه دیدند افتضاح به بار آمده که سه مرد مشغول فحاشی و کتک زدن ده خانم هستند، این دو زن را خبر کردند).
بازپرس کشیک دادسرای ناحیه ۱۲ که بدون اینکه ما را ببیند، برایمان حکم بازداشت به نام “متهمان دهگانه” صادر کرد.
در روز ۲۴ مهر ۹۶-در این روز دستهای ما با دستبند زنجیروار به هم وصل بود- علاوه بر آقای آهنی مسئول حراست دادسرای کارکنان دولت، آقای فرهی پور مسئول تحویل موبایل ها، که هرچه موبایل هایمان را از او درخواست کردیم، نداد!
۲۰-۳۰ مرد لباس شخصی که هرکدام به نوعی در مشت و لگد زدن، باتوم و شوکر زدن، هل دادن و پرت کردن و فخاشی به ما دخیل بودند.
۳ مامور زن نیروی انتظامی که صبح ما را از بازداشتگاه وزرا به دادسرای کارکنان دولت آورده بودند. این سه زنِ آموزش دیده آنچنان کتک میزدند که آدم حیرت می کرد! و تازه در آخر می گفتند “کاش بازپرس دستور بدهد اینها را مثل سگ کتک بزنیم”!!!
بازپرس بابایی در شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۱۲ که عملاً مامور شده بود از ما متهم بسازد!

حالا بماند که در بازداشتگاه وزرا با ما چگونه رفتار کردند…
قوه قضائیه را باید “خانه تکانی” کرد.

[۱] https://freudianassociation.org/?p=38584


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=41870

  تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷، ساعت: 16:04