جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور

«همکار» !!!

شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶

مرجان م.:

فواد صابران حرامزاده که در موقع لزوم املای نام این جاسوسه هم کیش و همدست اش را فراموش می کند!!!!!!! (به همراه ترجمه انگلیسی)
 https://freudianassociation. org/?p=35441
فواد صابران جان! شخصی که هویت دیگری را دزدیده هرگز همکار دکتر کدیور نبوده و نیست. 
psycho-espionage را بخوان تا بدانی او «همکار» چه کسانی است!!!

 

شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶

مردم:
فواد صابران حرامزاده که در موقع لزوم املای نام این جاسوسه هم کیش و همدست اش را فراموش می کند!!!!!!! (به همراه ترجمه انگلیسی)
https://freudianassociation.org/?p=35441
فواد صابران خرفتو (در هر دو معنی لغت)! املای نام «ناتاشا» همایون پور محض یادآوری!
https://freudianassociation.org/?p=35446
فواد جان! هنوز نفهمیده ای «انجمن فرویدی» یعنی چی؟
از «دادستان سابق» جرایم پزشکی بپرس برات مفصل توضیح می ده!

 

شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶

مردم:
فواد صابران حرامزاده که در موقع لزوم املای نام این جاسوسه هم کیش و همدست اش را فراموش می کند!!!!!!! (به همراه ترجمه انگلیسی)
https://freudianassociation.org/?p=35441
فواد صابران خرفتو (در هر دو معنی لغت)! املای نام «ناتاشا» همایون پور محض یادآوری!
https://freudianassociation.org/?p=35446
شنیده ای دروغگو کم حافظه هم میشه؟
فواد خداییش بد گیر افتاده ای!

 

شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶

زهره. ی:

“فواد صابران حرامزاده که در موقع لزوم املای نام این جاسوسه هم کیش و همدست اش را فراموش می کند!!!!!!!
And there are still the bahais, where she criticizes her colleague Homayonpour (Latin orthography to check!):”
https://freudianassociation.org/?p=35441
بارها در کلاس های یکشنبه های فرویدی از زبان معلمین محترم به نقل از خانم دکتر کدیور شنیده ایم که ” زیر هر کاسه ای نیم کاسه ای هست:”
فراموشی نام ” جاسوسه هم کیش و همدست ” خب اگه راست میگی و این همایون پور رو نمیشناسی و اسمش رو بلد نیستی و این ندونستن هم عمدی نیست . خوب خودت درستش رو چک میکردی !!چرا ارجاع دادی ؟!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36609

  تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: 23:46