شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

هم راستائی جریان حقیقت و شجره نامه روانکاوان راستین

شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴

دیدگاه خانم دوستدار انجمن فرویدی درباره «مافیای روان»

 
با خواندن خاطره ای از دکتر کدیور با عنوان ” کتاب یک دلاری الیزابت رودینسکو در حراجی کتابخانه عمومی نیویورک” مطالبی به ذهنم رسید:
اول اینکه در “کتابخانه عمومی نیویورک(یکی از معتبرترین ها در جهان) “، کتابی به عنوان “تاریخ روانکاوی” از نویسنده ای به نام الیزابت رودینسکو به “حراج” رسیده که بیش از ده سال هیچ خواننده ای نداشته است!
دوم آنکه وقتی نویسنده این کتاب نشان می دهد “خصومتی باورنکردنی با فروید و روانکاوی ” داشته و پس از بیست سال همان “لاطائلات” را درباره لکان مطرح می کند و در ادامه به “تمیز “ترین شکل، به دنبال به لجن کشاندن میلر و یارانش و همچنین دخالت در ماجرای بستری اجباری دکتر کدیور است ، چقدر ناخواسته و به صورتی زیبا و ستودنی به هم راستایی جریان حقیقت صحه گذاشته است!
حرکت دکتر کدیور، میلر و یارانش و لکان در راستای دانش اصیل فرویدی یعنی ” روانکاوی” اصیل ! یعنی آنچه به صاحبش تعلق دارد! یعنی هم راستایی با دانش فرویدی!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=13232

  تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ساعت: ۱۴:۳۸