سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

هیچ دشمنی از بیرون به پرواری این کرم های درونی نیست

سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۴

دیدگاه خانم سوده رخشا درباره «مافیای روان»
“آخه مگه میشه؟!” این سوال رو در کمال ناباوری بعد از خوندن “استاد اعظم گرند لژ روزبه طراح اصلی نقشه بستری اجباری دکتر کدیور
(به گواه پادوی هروئینی اش نادر آقاخانی)” هی با خودم تکرار می کردم!
اینهمه نفوذ! این همه عمق؟! عمق توی کثافت؟! این همه قدرت گرفتن یه مشت خائن توی یه مملکت؟!

این تازه بخشی از “مافیای روان” هست که کمی افشا شده، باقی جاها دارن چه غلطی میکنن؟! و بابت پنهان کردن دوباره این بخش افشا شده دارن چه کارهایی می کنن؟!!

خیلی وحشتناکه! این سرزمین همیشه همینجوری زمین خورده، نیم خیز شده، بلند شده، قد راست کرده و باز هم زمین خورده! انگار یه کرمهایی درون بدنه این سرزمین هستن و هیچ دشمنی از بیرون به پرواری این کرمها، این اساتید اعاظم یا بهتره این یکی رو با نام خودش اسم ببرم “استاد اعظم گرند لژ روزبه” و نوچه هاش نیستن!

باز هم دوره رنسانس مدام یادم می آد…


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=12603

  تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۴، ساعت: ۱۳:۴۶