یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!، روانکاوی در انجمن فرویدی

واقعا آنجا این احساس را داشتم که کار دیگری می کنند و اهداف دیگری دارند

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵

مرجان م.:
در ادامه مطلب این خانم موارد دیگری را هم از انستیتوی تورج مرادی عنوان کرد:
من فکر می کنم آنجا برنامه های دیگری دارند. انگار برای اهداف دیگری روی دانشجویان کار می کنند نه برای اینکه ما رفته ایم آنجا تحلیل یاد بگیریم. من می خواستم ببینم این کاری که اینها می کنند اصلا درست است؟ که به سایت شما برخوردم ومطالبی که در سایت شما بود از چیزهایی که من خودم احساس کرده بودم اصلا دور نبود. و راستش خیلی ناراحتم. واقعا احساس حماقت می کنم. می خواستم بدانم اینها درست است؟ پاسخ دادم ما هر چه روی سایت می آوریم منبعش را هم ذکر می کنیم. گفت بله من که خودم هم همانها را احساس کرده بودم ولی می دانید باورش برای من سخت است. فکر می کنم چرا رفتم آنجا. واقعا آنجا این احساس را داشتم که کار دیگری می کنند و اهداف دیگری دارند.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=28820

  تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۰۸