یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

وگرنه یک «دارالمجانین » می ساخت که ایران افتاده بود توش!

دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

سیما ر.:
«۴۰ هزار تخت؟؟؟ چرا برای اشتغال بیماران مزمن روانی، آموزششان و توانبخشی آنها مراکز توانبخشی روزانه احداث نمی کنید؟» [۱]
چون از قِبل آن چیزی در جیب دو دختر وزیر نمی رود.
شکر خدا که ۲ تا روانپزشک بیشتر در خانواده اش نیست وگرنه «یک «دارلمجانین » [۲] می ساخت که ایران افتاده بود توش!» [۳]

۱- https://freudianassociation.org/?p=32725
۲- همان
۳- اشاره به تیتر «یک زمانی می گفتند «طرف یک باغ پسته خرید ایران افتاد توش»!»
https://freudianassociation.org/?p=32729

 

 

سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

سوده رخشا:
خبرنگار: “البته کوبا هم چنین تجربه‌ای داشته است اما از نظر آنچه امروز در دنیا اجرا می‌شود جدایی آموزش پزشکی از وزارت علوم محدود به تجربه ایران و حداکثر یک کشور دیگر می شود”
حسن شاه: نخیر آقا! همه چی باید با استانداردهای روز دنیا مطابقت داشته باشه به جز برخورد با روانکاوی، سیستم آموزش پزشکی، تجمیع بیمه، طرح تحول سلامت، …
آقازاده اول: پتر پاتشاه، حذف گذراندن طرح برای روانپزشکا…
حسن شاه: بله. حذف گذراندن طرح برای روانپزشکا
آقازاده دوم: پتر پاتشاه، هر چی استادمون دکتر صنعتی می خواد
حسن شاه: بله. استاد اعظم لژ روزبه…
خبرنگار: ببخشید آقای دکتر! درباره “دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان” چی صلاح می دونید؟

*موضوع اساسی وعاجل فقط جدایی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت نیست بلکه علاوه بر آن ادغام خود این وزارتخانه در وزارت رفاه هم هست

https://freudianassociation.org/?p=33039


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=33965

  تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ساعت: ۱۲:۲۱