چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

ژک-الن میلر: انجمن فرویدی افتخار ایران است

شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴

دیدگاه خانم مرجان م. درباره «مافیای روان»

 
در ادامه کامنت قبلیم در مورد دیدگاه آقای شهاب خواستم بگم: اشتباه نکنید! ما در انجمنمان «ادعای» روانکاوی نمی کنیم بلکه «تنها روانکاو عضو انجمن جهانی روانکاوی از دریای سیاه تا دریای چین» رو داریم: رییس انجمن فرویدی
https://freudianassociation.org/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B1/
اعتراض ما هم دقیقا به «ادعای روانکاوی» روانکاونماهاست جناب!
همچنین ما تنها NGO به ثبت رسیده روانکاوی در ایران هستیم و تنها شارح آثار لکان و بنیانگذار انجمن جهانی روانکاوی ـ آقای میلرـ انجمن ما رو بعنوان «اکول ایرانی روانکاوی» به رسمیت شناخته اند:
http://laregledujeu.org/2013/02/06/12264/pour-mitra-kadivar/

 

«Soulignent que c’est à l’honneur de l’Iran de compter une école iranienne de psychanalyse, la Freudian Association, présidée par Mitra Kadivar.»


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=13220

  تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ساعت: ۱۴:۱۳