جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، روانکاوی در انجمن فرویدی

گویی تمام گذشته ایران موهوماتی بیش نبوده!!!

جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

زهره . ی:
گذشته ایران از یاد مردم ایران رفت…
https://freudianassociation.org/?p=41965

به مدد قماش مافیای روان و دوستان هم قسمشان برای نابودی ایران و ایرانی ، این همه شکوه و جلال دارد به کل از بین می رود.
طوری شده است که این جلال ایرانی امروزه شبیه افسانه و افسون است و به قدری دور از باور به نظر می رسد که گویی تمام گذشته ایران موهوماتی بیش نبوده!!!
مردم این روزگار را که می بینی حس می کنی در مورد گذشته ایران دروغ بافی نموده اند . چگونه این همه تفاوت ممکن است؟!!!
این همه بد سگالی با آن همه نیک رفتاری ، هیچ قابل مقایسه نیست. ما این بوده ایم یا آن؟!!!
جای بسی تأسف است که اهریمنان و ضحاکیان دور را به دست گرفته اند!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=42211

  تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ساعت: 13:55