سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

یک جماعت ۹ نفره و ۲ سال صرف وقت برای ترجمه یک متن ۳۵ صفحه ای! شمام بودین روانکاو می شدین!

شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

دیدگاه خانم/ آقای مهمان درباره «مافیای روان»
در صفحه ۲۷ کتاب تلویزیون: ژاک لکان
ترجمه: انجمن روان پژوهان فارسی زبان فرانسه
نشر: رخ داد نو، چنین آمده:
هوشنگ گیلیاردی: روان پزشک روان کاو!، سرپرست گروه
بیژن حکمت: پژوهشگر علوم اجتماعی، ترجمه اولیه
حسن مکارمی: روان کاو !!، ترجمه اولیه
نادر آقا خانی: روانشناس و روان کاو !!!، ترجمه و تنظیم معادل واژه ها
فواد صابران: روانپزشک و روان کاو !!!!
مینو عشقی: روانپزشک و روان کاو !!!!!
اکبر پویان فر: روانپزشک و روان کاو !!!!!!
ولانتین شائولی: روان شناس و روان کاو !!!!!!!
شیوا فروزان: پزشک متخصص تغذیه و روان کاو !!!!!!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=10317

  تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۱۳